Ochrana obsahu stránek

Autorská práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „stránky“) vykonává podle zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, společnost Dr. VITAMIN s.r.o., Švihovská 550/25, Praha 4, IČ 247 01 645 (dále jen Provozovatel). Provozovatel prohlašuje, že je držitelem příslušných práv užití tohoto webu i veškerého jeho obsahu vyjma výslovných citací ze zveřejněných publikací.

Ochrana autorských práv

Obsah tohoto webu můžete stahovat pouze pro své osobní nekomerční využití. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Stránka ani žádná její část nesmí být kopírována, uchovávána v rešeršním systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna bez předchozí dohody a písemného svolení Provozovatele. Případné porušení tohoto ustanovení může být posuzováno jako zásah do autorských práv Provozovatele nebo jednotlivých držitelů autorských práv k obsahu webu.

Platný souhlas Provozovatele lze získat pouze písemnou formou. Žádost zašlete na naši adresu (Dr. VITAMIN s.r.o., Švihovská 550/25, 142 00 Praha 4-Písnice) nebo na email distribuce(a)drvitamin.cz